Stief en Co

Willen jullie werken aan maximaal geluk binnen jullie nieuwe gezin?

Willen jullie gaan voor een harmonieuze sfeer binnen jullie gezin?

Vinden jullie het belangrijk dat iedereen zich binnen jullie gezin gezien en gehoord voelt?

Het runnen van een samengesteld gezin en stiefouderschap is geen gemakkelijke opgave.

Dit vraagt enorm veel inzet, geduld en doorzettingsvermogen. Het omgaan met het verschil tussen de “echte” ouder en de stiefouder, de invloed van de ex-partners, het verschil in opvoeding en opvattingen hierover en het ontbreken van quality-time binnen de nieuwe relatie zijn een aantal punten die elke ouder binnen een samengesteld gezin in meer of mindere mate zal herkennen:

Ik wil je graag helpen

In samengestelde gezinnen spelen verschillende loyaliteiten door elkaar; ouder-kind, kind-ouder, ouder- stiefouder, soms ook ouder-ex partner, kind-kind, kind- stiefouder en andersom.

Dat maakt dat er in samengestelde gezinnen problemen en conflicten ontstaan die in kerngezinnen niet op die manier voorkomen. Als ouders of stiefouders met deze problemen bij vrienden aankloppen, vinden ze vaak niet echt een luisterend oor of de juiste adviezen. Een antwoord als “ja, je hebt dit zelf gewild” wordt niet zelden gegeven en daar kun je, als ouder of stiefouder met een probleem, helemaal niets mee.

Stel je voor dat het mogelijk is je bewust te worden welke dynamieken en loyaliteiten spelen binnen jouw gezin. Stel je voor dat je hier samen met je partner op kan voorbereiden en weet hoe je dat je moet reageren terwijl iedereen hoog in de emotie zit. Leer mee te bewegen in plaats van in een te spagaat zitten.

Bij Stief & Co weten we welke dynamieken kenmerkend zijn voor stiefgezinnen en hoe een ieder kan omgaan met de verschillende loyaliteiten die er spelen.

Thema’s die tijdens gesprekken o.a. aan de orde kunnen komen zijn:

Na dit traject:

Al vanaf jullie 1e afspraak bij ons weet je waar je aan toe bent. Wanneer je weer een vervolgafspraak hebt, met welke opdrachten en wanneer wij jullie ‘los gaan laten’. Gemiddeld genomen staat binnen drie maanden jullie gezin goed op de rails om vol vertrouwen de toekomst samen in te stappen.

Mocht je partner niets voelen voor een coaching – wij maken dit regelmatig mee – investeer dan in jezelf en in jullie gezin, door van jouw kant verandering in gang te zetten. Maak hierdoor al een verschil.

Over mij

Mijn naam is Christel Colleij en ik ondersteun kinderen en gezinnen met het ontwikkelen en onderhouden van betekenisvolle relaties met zichzelf en met anderen.

Dit zorgt ervoor dat kinderen op kunnen groeien met zelfvertrouwen en durven te gaan voor hun dromen. Ik ben een bevlogen en liefdevolle gezinsexpert die als kind in veel verschillende gezinnen heeft gewoond, ondertussen ben ik zelf getrouwd en heb ik samen met mijn partner 2 kinderen van 6 en 7 jaar jong. Ik heb me ontwikkeld als trainer, coach en jeugdexpert. Door mijn opleidingen Social Work specialisatie jeugd, Coachend en inspirerend leiderschap, opleiding tot communicatie trainer en veel met verschillende mensen te communiceren en samen te werken kwam ik erachter dat veel kinderen in de toekomst tegen eenzelfde soort uitdagingen aanlopen. Ik zag hen dezelfde fouten maken die ik ook eerder had gemaakt. De uitdagingen waar zij mee te maken hebben herkende ik. Door mijn expertise en kennis over te dragen ondersteun ik kinderen en gezinnen zodat het voor hen mogelijk wordt volledig in hun kracht te staan en met plezier en vol zelfvertrouwen kijken naar de toekomst.

Onze aanpak

Samen met vakgenoten in Nederland heb ik via Stief & Co 100% focus op de dynamiek en problematiek van samengestelde gezinnen. Één van de redenen is vaak dat niet relatieproblemen of het gebrek aan algemene kennis over, maar juist de dynamiek (combinatie van factoren en oorzaken) van het nieuwe gezin de oorzaak is. Werk aan de winkel dus voor het fundament onder de dynamiek en de onderlinge verbanden.

Gezinnen en families die na een scheidingsperiode en een periode van rouw te maken krijgen met de vorming van een samengesteld gezin, hebben daar vaak coaching en begeleiding bij nodig. Stief & Co biedt voor het samengestelde gezin de juiste coaching en begeleiding, op basis van de behoeften en wensen van het gezin. Onder mijn begeleiding werken we samen aan een goed fundament voor het nieuwe gezin en daarmee voorkom je, zo goed als kan, om te gaan horen bij de 60% van de samengestelde gezinnen die weer uit elkaar gaan.

Ruim vóór jullie eerste afspraak bij ons krijgen jullie al de 1e individuele opdracht. De uitwerking geeft een mooie inkijk – spannend ook wel – hoe jullie individueel jullie samengesteld gezin zien.

Wij stellen vragen, spiegelen, soms confronterend maar altijd respectvol en opbouwend. Reflecterend naar gemaakte keuzes, ervaringen, handige en minder handige acties. Onderzoekend naar waar jullie kracht ligt en oplossingen biedend om liefdevol met elkaar het leven te leven. Stap samen door op de goede weg.

Wij bieden ondersteuning aan samengestelde gezinnen en ouders met Co-ouderschap met als doel de nieuwe gezinssituatie weer stevig op de rails te zetten zodat de trein harmonieus verder kan rijden. Hierbij heb ik oog voor ieder afzonderlijk individu en het nieuwe gezin als geheel.

Ik kan me voorstellen dat dit spannend voelt. Geen zorgen want met inzicht en advies gaat het écht anders!

Wat is het pakket Stiefconcept precies:

Wij houden zelf ook niet van onverwachte kosten en dit is precies de reden waarom onze tarieven transparant en all-in (verslag en methodiek) zijn.:

– Adviesgesprek
– 6 consulten (75 minuten)
– Methodieken
– Adviezen en tips
– Oefeningen en opdrachten
– WhatsApp ondersteuning
– E-mail en telefonisch support bij onverwachte uitdagingen
– Kort verslag
– Administratie

De investering is EUR 850,- 

Deze begeleiding is voor jullie als:

Wil je begeleiding/hulp bij jouw samengestelde gezin?

Maak een afspraak voor meer informatie of een adviesgesprek.