Privacy Voorwaarden Gezinsbuilding

11 februari 2022

In deze privacy voorwaarden leg ik jou uit op welke manier ik jouw persoonsgegevens en eventueel die van jouw kind(eren) verwerk en welke rechten daarbij gelden voor jou en voor jouw kind(eren) waarbij jij als ouder/wettelijk vertegenwoordiger de persoonsgegevens verstrekt. Ik hecht veel waarde aan de bescherming van jouw belangen en die van jouw kind(eren) en dus ook aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en die van jouw kind(eren). Hieronder vind je dan ook mijn privacy voorwaarden welke van toepassing zijn op www.gezinsbuilding.nl en op de relatie tussen jou, als klant en/of als ouder dan wel wettelijk vertegenwoordiger van jouw kind, en mij. Ik informeer je hierin graag over mijn privacybeleid. De privacy voorwaarden staan op mijn website, maar zijn ook per email op te vragen bij mij.

In deze privacy voorwaarden maak ik gebruik van de volgende definities:
– Ouder: Met ouder bedoel ik de wettelijk vertegenwoordiger c.q. de voogd van het kind jonger dan 16 jaar.
– Contractouder: Met contractouder bedoel ik de ouder die de overeenkomst met mij sluit tot het afnemen van bepaalde diensten ten behoeve van of namens het kind jonger dan 16 jaar. De contractouder is tevens een van de ouders van het kind.
– Klant: Met de klant bedoel ik de persoon ouder dan 16 jaar die bij mij bepaalde diensten afneemt, maar ook de contractouder en daarmee dus het kind jonger dan 16 jaar. In deze privacy voorwaarden spreek ik de klant aan met “jij/je/jouw”.

1. Wie ben ik?

Mijn naam is Christel Colleij en ik ben de eigenaresse van Gezinsbuilding. Gezinsbuilding is gevestigd op de President Reitzlaan 34 te Eindhoven en mijn KvK nummer is 82004811.

2. Hoe kun jij contact met mij opnemen?

Indien je vragen hebt of een verzoek wilt indienen dan kun je mij bereiken via: – christel@gezinsbuilding.nl – 0620046888

3. Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens?

Op het moment dat jij contact met mij opneemt via e-mail, telefonisch, via mijn sociale media, via het contactformulier op mijn website, of op een andere manier jouw gegevens of die van jouw kind(eren) achterlaat bij mij om bijvoorbeeld aan te geven dat je gebruik wilt maken van mijn diensten, dan zal ik deze gegevens verzamelen en verwerken. Ook kan het zo zijn dat ik jouw persoonsgegevens heb verkregen via andere openbare bronnen, zoals sociale media of de KvK en deze persoonsgegevens zal ik in sommige gevallen ook verzamelen en verwerken.

Indien de contractouder of de ouder mij van de persoonsgegevens van zijn/haar kind jonger dan 16 jaar voorziet met betrekking tot de hulpvraag van of ten behoeve van het kind, dan ga ik er vanuit dat zij er van op de hoogte zijn dat ik de persoonsgegevens van zijn/haar kind jonger dan 16 jaar in lijn met deze privacy voorwaarden zal verwerken. Mocht de contractouder bezwaar hebben tegen de verwerking van de persoonsgegevens van zijn/haar kind in lijn met deze privacy voorwaarden, dan kan ik helaas niet mijn diensten verlenen aan en ten behoeve van het kind.

4. Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Ik verwerk (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou:
o Voor- en achternaam;
o Geslacht;
o Geboortedatum;
o Adresgegevens;
o Handelsnaam van jouw bedrijf (niet bij particulieren);
o Vestigingsadres van jouw bedrijf (niet bij particulieren);
o KvK-nummer van jouw bedrijf (niet bij particulieren);
o Emailadres;
o Telefoonnummer;
o Accountnamen op sociale media;
o Bankgegevens;
o Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer; en
o Overige gegevens die jij verstrekt tijdens onze correspondentie via email, whatsapp of telefonisch.

Onder contactgegevens versta ik in ieder geval jouw voor- en achternaam; jouw adresgegevens; jouw emailadres; jouw telefoonnummer; en jouw accountnamen op sociale media. 

Onder financiële gegevens versta ik in ieder geval jouw bankgegevens en het klantnummer; opdrachtnummer; offertenummer; en factuurnummer. 

5. Met welke doeleinden verwerk ik jouw persoonsgegevens en hoe lang zal ik deze gegevens bewaren? 

Ik verwerk jouw persoonsgegevens alleen wanneer dat mij op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is toegestaan. Bovendien zal ik jouw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld. Hieronder vind je de doeleinden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en de daarbij gehanteerde bewaartermijnen. 

 1. Contact: Heb je telefonisch, per mail, via whatsapp, via mijn sociale media, via het contactformulier op mijn website of op een andere manier contact met mij gezocht, dan heb ik van jou jouw gegevens, zoals jouw contactgegevens ontvangen. Ik zal de inhoud van jouw bericht en jouw gegevens verwerken om te kunnen reageren op je en om contact met je te kunnen opnemen. Indien ik jouw gegevens daarna niet meer voor een ander doeleinde nodig heb, bijvoorbeeld indien je niet van mijn diensten gebruik gaat maken, dan zal ik deze gegevens verwijderen. Omdat er ik een gerechtvaardigd belang bij heb om na een tijdje nog te kunnen terugzien wie om welke redenen met mij contact heeft gezocht, zal ik deze gegevens tot 1 jaar na ons laatste contactmoment bewaren. 
 2. Nieuwsbrief: Ik verstuur je graag een nieuwsbrief, omdat je van mijn diensten gebruik gemaakt of je dat wellicht in de toekomst zou willen en je daarom hebt ingeschreven voor mijn nieuwsbrief. Om je een nieuwsbrief te kunnen sturen, verwerk ik jouw gegevens, waaronder jouw naam en jouw emailadres. Onderaan iedere nieuwsbrief bied ik je de mogelijkheid je weer uit te schrijven voor mijn nieuwsbrief en jouw toestemming in te trekken. Ik bewaar jouw gegevens voor dit doeleinde en zal jouw gegevens verwijderen zodra je je hebt uitgeschreven voor mijn nieuwsbrief, tenzij ik jouw gegevens nog voor een ander doeleinde nodig heb, bijvoorbeeld voor de uitvoering van de overeenkomst. 
 3. Offertes: Vraag je bij mij een offerte op, dan verwerk ik jouw gegevens, waaronder jouw contactgegevens, om je een gerichte offerte te kunnen sturen. Deze offerte zal ik gedurende 7 jaar bewaren om aan mijn wettelijke administratieplicht te voldoen, ook indien jij geen gebruik gaat maken van mijn diensten. Bovendien bewaar ik de offertes om te kunnen analyseren welke offertes ik heb aangeboden en om te kunnen zien of je al eens eerder bij mij een offerte hebt aangevraagd en wat mijn aanbod was. 
 4. Intakegesprek: Heb jij jezelf ingeschreven voor een intakegesprek bij mij, dan verwerk ik jouw gegevens, waaronder jouw contactgegevens om contact met jou te kunnen opnemen om een intakegesprek te kunnen inplannen. Na het intakegesprek zal ik jouw gegevens verwijderen, tenzij ik jouw gegevens nog voor een ander doeleinde nodig hebt, bijvoorbeeld voor de uitvoering van de overeenkomst. 
 5. Overeenkomst: Heb jij mijn aanbod aanvaard en ga je gebruik maken van mijn diensten, dan heb ik jouw gegevens nodig om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Ik heb jouw gegevens onder andere nodig om afspraken met jou te kunnen inplannen, om je materialen/producten toe te sturen of toegang te kunnen geven tot bepaalde online diensten. Ook zal ik naar jouw feedback op mijn diensten vragen. Deze gegevens zijn dan ook noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens verwerk ik in ieder geval gedurende de uitvoering van de overeenkomst en zal ik gedurende 2 jaar na het einde van de overeenkomst bewaren om je in de toekomst sneller te kunnen helpen. 
 6. Dossier: Ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, zal ik daarnaast ook een digitaal dossier aanmaken. In het dossier houd ik bij wat wij bespreken, jouw voortgang en mijn notities. Deze gegevens verwerk ik om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en zijn dan ook noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Ik verwerk deze gegevens in ieder geval gedurende de uitvoering van de overeenkomst en deze zal ik gedurende 2 jaar na het einde van de overeenkomst bewaren om je in de toekomst sneller te kunnen helpen. 
 7. Facturatie en betaling: Heb jij mijn aanbod aanvaard en ga je gebruik maken van mijn diensten, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van de overeenkomst, waaronder jouw contactgegevens en financiële gegevens. Deze gegevens verwerk ik onder andere om je een correcte factuur te kunnen sturen en om jouw betaling te kunnen afhandelen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen via welke rekening er is betaald en wie de rekeninghouder is. De facturen en de financiële gegevens zal ik gedurende 7 jaar bewaren om aan mijn wettelijke administratieplicht te voldoen, ook indien jij geen gebruik meer maakt van mijn diensten. 

Het kan zo zijn dat ik in sommige van bovenstaande gevallen (ook) een gerechtvaardigd belang heb om jouw gegevens te verwerken. In dat geval zal ik mijn gerechtvaardigd belang afwegen tegen jouw privacy belangen, bijvoorbeeld om mijn eigen bewijs- en rechtspositie te bewaken. Uiteraard zal ik in dit geval niet meer van jouw gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk om mijn doel te bereiken en om mijn gerechtvaardigd belang te waarborgen. 

6. Met welke partijen worden jouw persoonsgegevens gedeeld? 

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Er zijn echter wel een aantal derden met wie ik samenwerk en die ik nodig heb voor de uitvoering van onze overeenkomst, die jouw gegevens ook verwerken. Met hen heb ik ook afspraken gemaakt om de bescherming van jouw gegevens te waarborgen, mogelijk door middel van het sluiten van een verwerkersovereenkomst. Ik deel jouw gegevens met de volgende derden (waaronder mijn verwerkers): 

 • Hosting van mijn website; 
 • WordPress; 
 • Boekhouder/accountant; 
 • Mailserver en emailmarketingdiensten; 
 • Planningsdienst om afspraken in te plannen; 
 • Betaaldiensten; en 
 • Andere derden die bijdragen aan een goede uitvoering van onze overeenkomst. 

De contractouder heeft het recht op inzage van het dossier van het kind indien dit is gekoppeld aan het medebeslissingsrecht ten aanzien van de diensten/het traject, tenzij ik van mening ben dat de inzage van het dossier door de contractouder indruist tegen het belang van het kind. De ouder heeft enkel het recht op inzage van het dossier van het kind nadat de contractouder daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. 

7. Wat zijn jouw rechten? 

Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt ten aanzien van jouw gegevens en de manier waarop jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking daarvan. Mocht je een van onderstaande rechten willen uitoefenen, neem dan contact op met mij via christel@gezinsbuilding.nl. 

 1. Inzage, rectificatie of verwijdering: Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik verwerk en je mag mij vervolgens ook verzoeken om deze te laten rectificeren of te verwijderen. 
 2. Beperking van de verwerking: Je hebt het recht om mij te verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld omdat je persoonsgegevens niet meer kloppen, de verwerking niet meer rechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van de beslissing ten aanzien van het bezwaar dat je hebt gemaakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. 
 3. Bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege jouw specifieke situatie of indien je niet langer reclame (direct marketing) van mij wenst te ontvangen. 
 4. Gegevensoverdraagbaarheid: Je hebt het recht om bij mij een verzoek in te dienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou, of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
 5. Intrekken toestemming: Je hebt het recht om jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor een bepaald doeleinde van mij weer in te trekken. 

Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos en ik zal mijn best doen om zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van jouw verzoek, op jouw verzoek te reageren. 

Indien er sprake is van gescheiden ouders, ga ik er vanuit dat de contractouder, dit ook heeft afgestemd met de (andere) ouder. De ouder kan ook gebruik maken van de rechten in deze privacy verklaring, maar dient dit wel te doen in afstemming met de contractouder. 

8. Hoe zorg ik ervoor dat jouw persoonsgegevens adequaat worden beveiligd? 

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en ik neem dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Alle email, SMS en whatsapp zit in mijn apparaten, waar alleen ik toegang tot heb en die ik heb beveiligd met een wachtwoord. Ook de digitale dossiers worden opgeslagen op mijn computer en beveiligd met een wachtwoord. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via christel@gezinsbuilding.nl of telefonisch via 0620046888. 

9. Hoe kun jij een klacht indienen? 

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens, schroom dan niet om contact met mij op te nemen via christel@gezinsbuilding.nl of telefonisch via 0620046888. Ik zal mijn best doen om zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van jouw klacht, op jouw klacht te reageren en je een passende oplossing aan te bieden voor zo ver dat mogelijk is. 

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om jouw klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

10. Waar kun je de laatste versie van de privacy voorwaarden vinden? 

Het kan zijn dat ik de privacy voorwaarden moet wijzigen, omdat ik bijvoorbeeld een andere werkwijze ben gaan hanteren of omdat ik als gevolg van een bepaalde registratie en andere bewaartermijn moet hanteren. In dat geval zal de gewijzigde versie van de privacy voorwaarden op mijn website worden gepubliceerd en na publicatie direct in werking treden. 

11. Welke andere belangrijke punten gelden nog ten aanzien van de privacy voorwaarden? 

Deze privacy voorwaarden zullen worden beheerst door het Nederlands recht. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze privacy voorwaarden zullen dan ook uitsluitend door een Nederlandse rechter kunnen worden beslecht. Uiteraard hoop ik dat, voordat de gang naar de rechter wordt gekozen, we eerst samen proberen het geschil op te lossen.