Voor de volgende vraagstukken kan ik als kindbehartiger ingezet worden:

Kindbehartiging

Als Kindbehartiger ondersteun ik kinderen en hun ouders in een scheidingssituatie. De regie van de ondersteuning wordt gevoerd vanuit de positie van het kind en er wordt ingezet op het ouderschap dat blijft. Scheiden en het kind centraal, is hierbij het uitgangspunt. Er wordt waar nodig samengewerkt met andere professionals, zoals mediators, advocaten, scheidingscoaches, kindertherapeuten, Jeugdbescherming en de Ouder Kind Teams in Zuidoost Brabant.

Jullie gezinssituatie gaat veranderen of is al veranderd. Dit brengt voor jullie emotionele, financiële en praktische veranderingen met zich mee.

Zodra je gaat scheiden van je partner wil je alles goed regelen. Jullie kind heeft een andere positie. Jullie kind kan niet scheiden van een ouder en blijft als het ware 50% de ene ouder en 50% de andere ouder. Hij of zij blijft met jullie allebei verbonden en moet daar een weg in zien te vinden. Voor kinderen heeft een scheiding impact.

Ze weten niet altijd wat hen te wachten staat en hebben hun eigen gedachten en gevoelens over de scheiding. Ze kunnen het gevoel hebben dat ze moeten kiezen tussen beide ouders of zich schuldig voelen over de breuk. Kinderen voelen zich vaak schuldig of verantwoordelijk voor de scheiding. Ze kunnen op hun tenen gaan lopen, of zich juist in hun schulp terugtrekken.

Waarschijnlijk heb je als ouder in deze situatie veel aan je hoofd en is het soms moeilijk om met volledige aandacht bij jullie kind te zijn en hem of haar te begeleiden, terwijl je dat wel zou willen. Als Kindbehartiger kan je daarbij helpen.

Als Kindbehartiger ondersteun ik kinderen van gescheiden ouders. Ik sta naast het kind en help hen om zijn of haar wensen en behoeften te verwoorden. Dat geeft kinderen vertrouwen dat hun plek er toe doet. Ook bied ik kinderen een luisterend oor, leg uit wat er tijdens een scheiding gebeurt en beantwoord vragen die bij kinderen leven.

Daarnaast geef ik als Kindbehartiger ouders advies over de behoeften en wensen van de betrokken kinderen. Ouders krijgen hierdoor inzicht in de positie en belangen van hun kind alsmede inzicht in wat er achter de stem van hun kind schuilgaat. De ondersteuning van mij als Kindbehartiger is erop gericht om ieder kind met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding waarbij zij in relatie kunnen blijven staan met ieder van hun ouders.

Kunnen jij/jullie en jouw kind(eren) ondersteuning gebruiken?

Meer informatie is te vinden op op www.kindbehartiger.nl